Kyjovská vinařská stezka

Délka trasy:
85 km
Povrch:
70% silnice 3. třídy, 30% zpevněné a nezpevněné lesní a polní cesty
Využitelnost:
většina trasy zelené stezky je sjízdná po celý rok; k překonávání lesního úseku lesní úsek Strážovice–Věteřov za mokra doporučujeme horské kolo
Vhodné pro:
celá trasa pro 3-5, rovinatější úseky i pro 2
Značení:
značky se stylizovaným sklepním žúdrem zelené barvy
Nejvyšší bod:
460 m n.m.
Nejnižší bod:
200 m n.m.
Nástupní místo:
Vlkoš
Cílové místo:
Kyjov
Navštívíte místa

Kyjov, Vlkoš, Čejč

Fotogalerie
 • 1.jpg

  0 10

 • 10.jpg

  1 10

 • 2.jpg

  2 10

 • 3.jpg

  3 10

 • 4.jpg

  4 10

 • 5.jpg

  5 10

 • 6.jpg

  6 10

 • 7.jpg

  7 10

 • 8.jpg

  8 10

 • 9.jpg

  9 10

Náročnější trasa vedoucí zvlněnou pahorkatinou a okrajem Ždánického lesa, prudká stoupání a táhlé sjezdy v podhůří Chřibů. Charakter stezky vystihuje její značení. Po celé trase vás bude provázet nejen zelené sklepní žudro, ale i zeleň lesů, remízků, vinic, sadů, polí a luk.

Vlkoš - Čeložnice (20 km)

Zemědělská a vinařská obec Vlkoš byla svou zámožností a podnikavostí obyvatel v době první republiky v čele zemědělského pokroku v oblasti. A u bývalého mlýna ve Vlkoši, nedaleko barokní kaple z 2. poloviny 18. století začíná i trasa Kyjovské vinařské stezky. Na konci Kelčan zatáčí stezka směrem na Žádovice a Ježov, kde kolem původně gotického kostela svatého Jakuba, který si dodnes uchoval šindelovou střechu, míří do Skalky. Mezi Ježovem a Skalkou se nachází chráněné území přírodní památka Hošťálka. Půlhektarová louka je domovinou řady vzácných druhů teplomilných rostlin.

Chloubou obce Skalka je sklepní areál Drahy. Začal vyrůstat koncem 19. století, většina v kolonii pochází ze 30. let minulého století. Přes Labuty a Vřesovice, kde se trasa stezky přiblíží nadohled Chřibům, se od Josefínského dvora vrací zpátky do vinorodého kraje. Prokličkuje sady a vinicemi nad Moravany a po sjezdu vinařskou uličkou v obci nabízí dvojí volbu. Odbočením doleva a cestou kolem nové rozhledny nad moštěnickým zámečkem a půvabnou hýselskou sklepní kolonií se můžete vrátit do Vlkoše. Po odbočení vpravo následuje krátké vystoupání nad Moravany a dvojitý zhup do Čeložnic, kterou jsou předehrou k atraktivní cyklistice plné táhlých stoupání a prudkých sjezdů. V Čeložnicích si prohlédněte památkově chráněná zvonice na návsi. Lidovou patrovou stavbu z roku 1854 doplňuje socha sv. Jana Nepomuckého a sluneční hodiny.

Čeložnice - Kyjov - Vlkoš (20 km)

Cesta do Chřibů vede kolem chatové oblasti Pastviny a postupně vystoupá do nadmořské výšky 450 m. Na námahu spojenou se šplháním k nejvyššímu bodu etapy pod Lenivou horou zapomenete při dlouhém a strmém sjezdu zeleným tunelem ke Zlámalově samotě. V Bohuslavicích odbočuje stezka pod železniční viadukt, překračuje Kyjovku a zvedá se k Bukovanům. Bohuslavice, obec kde se po staletí na jižních svazích Chřibů pěstuje charakteristické víno, jsou místem, které si vyžaduje zastávku. Okolí obce je bohaté na archeologické nálezy z doby předslovanské, zastoupeny jsou také nálezy z období slovanského včetně kostrových mohyl. Jednolodní kostel sv. Filipa a Jakuba z roku 1408 patří k nejstarším církevním stavbám v regionu, jeho současná podoba je z let 1697-1700. Stáří kostela potvrdil nedávný objev gotické nástěnné malby Ukřižování Krista v zazděném výklenku presbytáře. Přírodní památka Bohuslavické stráně je chráněnou rezervací, kde se v suché a teplé oblasti strání uplatňují především trávy a teplomilný hmyz.

Bukovany - Dambořice (22 km)

Z Bukovan vede Kyjovská vinařská stezka po silnici přes Ostrovánky do Nechvalína, obce ve které bylo v polovině 80. let minulého století objeveno 179 hrobů z doby laténské a slovanské. Podle překvapivých nálezů zbraní a šperků se dá soudit, že Nechvalín patřil k významným opěrným bodům velkomoravské obranné linie. Cestu do Lovčic a Ždánic, procházející okrajem Ždánického lesa, lemují vinice a ovocné sady, směrem na jih poskytuje daleké výhledy do krajiny. Ve Ždánicích doporučujeme návštěvu Vrbasova muzea v původně renesančním zámku rodu Kouniců.

Příští zastávkou na trase je obec Archlebov, v 15. století významné trhové centrum, které nabízí k prohlídce několik kulturních památek. Nejvýznamnější je kostel sv. Rocha a Šebestiána a barokní kamenosochařská práce kříž v Záhumení. Na návsi umístěná plastika „Vinař“ zlínského výtvarníka s archlebovskými kořeny Jaroslava Kovandy, je zřejmě ojedinělým sochařským ztvárněním tohoto živočišného druhu. Strýc v kšiltovce, s koštýřem a karafou je také jednou z mála realizovaných instalací Kovandy v době normalizace.

Po silnici pokračuje stezka do Žarošic, poutního místa s kostelem Panny Marie z r. 1801, za obcí odbočí doleva a po krátkém úseku po státní silnici, zamíří nejdříve terénem, později po silnici do Dambořic. Obec zažila největší rozkvět příchodem habánů v r. 1550, od 16. století existovalo v městečku rovněž významné židovské osídlení. Pozdně empírová synagoga byla sice v roce 1948 zbořena, památkou na život židovské komunity však zůstala ulice podél potoka zvaná Mezi židma a hřbitov založený v 17. století čítající asi 400 náhrobků.

Dambořice - Kyjov (25 km)

Na zpáteční cestě do centra oblasti se v obci Násedlovice trasa stezky ještě jednou rozděluje. Jižní větev pokračuje přes Karlín a polní cestou mezi vinicemi kolem přírodní rezervace Hovoranské louky do Čejče. Kratší cesta do Kyjova začíná stylovým průběhem stezky přes Násedlovice, křivolaké uličky s kočičími hlavami ji přivádí do sklepní kolonie s několika pěknými ukázkami nadsklepních domů. Následující členitý terénní úsek v sousedství potoka Trkmanka vede do Želetic. V katastru obce, po stezce směrem na Nenkovice, se nachází národní přírodní památka Na Adámcích. Na svazích kopce Homole představuje teplomilná stepní společenstva s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin a hmyzu. Přes Nenkovice a Stavěšice dospívá stezka pod vrchol Babího lomu do Strážovic. Na místním hřbitově je hrob malíře Jano Köhlera, nábožensky orientovaného umělce tvořícího především na Moravě. Köhler je autorem mnoha monumentálních fresek ve stylu neorenesance se secesní stylizací a barevností, v roce 1911 opatřil sgrafity i kyjovský zámeček.

V místě, které je od Kyjova vzdálené sedm kilometrů, nabízí se závěr náročné etapy nejkratší cestou do města. Stezka však pamatuje na koření cyklistiky, zatáčí vlevo a před hřbitovem za obcí odbočuje doprava. Krásný lesní úsek ústí v obci Věteřov nedaleko kostela Svatých Cyrila a Metoděje, postaveném podle návrhu kyjovského architekta Gustava Sonnevenda. Sousední secesní faru vyzdobil freskami Jano Köhler. Pozvolné stoupání obcí k cíli etapy nabývá na strmosti, stezka míří k výšinnému sídlišti ze starší doby bronzové pod Lysou horu. Tichou a upravenou obcí Sobůlky potom zvolna klesá do údolí řeky Kyjovky, aby se v královském městě Kyjově, středisku vinařské oblasti a Dolňáckého Slovácka napojila na červeně značenou Moravskou vinnou stezku.

Zveme vás na vinařské stezky na SlováckoToto video bylo vytvořeno v rámci projektu Zažít kraj vína a památek na kole, který podpořila Evropská unie.
 Spojeni-log-mini.jpg

Hodnocení
Řadit dle:
Obecné hodnocení
Známka
Slovní hodnocení
Autor
Datum
Zatím žádné hodnocení. Buďte první!
Přidat hodnocení
Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné

 Security code
*Vaše hodnocení:

*Vaše známka:

Bukovanský mlýn

Třípatrová budova mlýna ukrývá malou expozici muzea slovácké vesnice 19. století a galerii, kde se pravidelně pořádají výstavy především regionálních umělců. V nejvyšším patře se nachází terasa nabízející výhled do kultivované krajiny Kyjovské Dolňácko zarámovaný hřebeny Bílých Karpat a Chřibů.

1 hodnocení
Bukovanský mlýn - restaurace

Ať už se vydáte k Bukovanskému mlýnu z Kyjova či cestou po Kyjovské vinařské stezce od Ostrovánek, vždycky vás čeká stoupání. A mlynářská restaurace na jeho vrcholu je nejlepší místo pro doplnění kalorií. Chutné krajové speciality připravené dle tradičních receptur doplňují kvalitní jakostní i přívlastková vína.

1 hodnocení
Bukovanský mlýn - ubytování

Styl, vkus, solidnost a nenucenou pohostinnost personálu nabízí areál Bukovanského mlýna na severní hranici vinorodé Moravy a cenné biosférické oblasti Ždánický les. Komplex inspirovaný tradiční lidovou architekturou a venkovským životem na Slovácku nabízí konfortní ubytování, cykloturistiké programy i ochutnávky vína.

1 hodnocení
Informační centrum města Kyjova, půjčovna a úschovna kol a koloběžek

Zázemí pro cyklisty • půjčovna a úschovna kol a koloběžek – zastřešené, odstavné místo...

1 hodnocení
Kameňácká myslivna

Provozujeme restauraci rodinného stylu.

Bez hodnocení

www.kelcany.cz Kelčany

Kelčanská sklepní ulička

Kolonie kelčanských búd s průčelími bělajícími se do dálky je ve svém středu rozpůlena pískovcovým křížem z roku 1939. Dominantní stavbou levostranné části areálu je búda Františka Půčka, kterou majitel citlivě udržuje v co nejpůvodnějším stavu. Barevné ladění průčelí, založené na kontrastu bílých stěn a modré podrovnávky, pan Půček každoročně obnovuje. Na okraji kolonie stojí obrázek s podobou svatého Gottharda, jednoho z méně známých vinařských patronů, jehož kult je na našem území doložen pouze zde a v Dolních Kounicích.

Sklepní kolonie Pod hýselskú horú

Menší vinařskou kolonii tvoří dnes asi 30 sklepů v jednostranné uliččce. Poloha staveb na návrší nad vinohrady a přízemní lisovny navozují příjemnou atmosféru. Škoda jen, že jsou lisovny z větší části poznamenány necitlivou přestavbou v 70. a 80. letech minulého století.

Sklepní ulička Drahy

Areál sklepů drobných vinařů, zvaný Drahy, s kamennými průčelími ze 30. let minulého století zdobí severní konec vesnice. Ladný areál převážně přízemních lisoven s kamenným průčelím tvoří náves, kterou oživují a v letních vedrech příjemně stíní břízy a jeřáby.

Tipy na výlet

Vinařské stezky Kyjovska

 

Jadrná vína Podchřibí • 16.2.2018
  Mapa dálkových tras Greenways a ...

  Mapa dálkových cyklotras Greenways a EuroVelo v ČR je na ...

   
  9.2.2018
  Vydali jsme nový Katalog CYKLIST...

  Tištěný katalog obsahuje informace o dálkových cyklotrasách

   
  Všechny aktuality
 • únor 2018
  poútstčtsone
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  Všechny akce