BULHARY

 

Historické pamětihodnosti

Pustý zámek
Na pozůstatky opevnění Pustého zámečku narazíte 2 km za Bulharami směrem na Milovice. Zámeček je opředem pověstí o myslivcovi a velkém černém psovi. Podle pověsti se tento pes zjeví jedenkrát za sto let vždy na Vánoce skromnému a hodnému člověku a když má pak člověk odvahu vzít psu klíče s tlamy,stane se pak majitelem velkého, skrytého pokladu. Dříve opevnění patrně sloužilo jako tábořiště vojenských oddílů.

Barokní brána hřbitova a márnice
Zdejší objekt márnice má netradiční vzhled vinařského sklepa.

Kostel sv. Jilji
Za zmínku stojí i pozdně barokní kostel sv. Jilji ze 70. let 18. století.
 

Přírodní památky

CHKO Pálava
Chráněná krajinná oblast Pálava zahrnuje hřebeny Pavlovských vrchů, Milovický les, sníženinu jižně od něj až po státní rakouskou hranici. Ochraňuje vzácně biotopy bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí, teplomilných doubrav. Od roku 196 je oblast zaštítěna organizací UNESCO.
 

Vinařské stezky

Bulhary leží na trase Mikulovská.