STRACHOTÍN

Strachotínské vinice

Strachotín má velmi dlouhou historii pěstování vína, a vinařství se promítá i do znaku obce. K rozšíření vinic v této oblasti přispěli v 16. století Novokřtěnci tzv. Habáni. Ve Strachotíně se Habáni objevili pravděpodobně v roce 1557. V sousedních Dolních Věstonicích jsou dodnes zachované Habánské sklepy, ale nejsou doklady o tom, že by Habáni hloubili sklepy i ve Strachotíně. V 17. století došlo k velkému rozmachu pěstování vína - vždyť v té době byla spotřeba vína 56 litrů na osobu a rok.

Sklepní ulička

Nádherné okolí a prostředí u rybníka s Pálavou v pozadí a možnost popíjení lahodných vín, láká nespočet turistů, kteří v naší obci prožívají své dovolené. Ve Strachotíně je v současné době 92 vinných sklepů a 87 z nich je právě ve Sklepní ulici. Nad některými novějšími sklepy byly dostavěny pokoje pro ubytování, jiné sklepy zase mají historickou hodnotu.Tato ulice se stala velice známou a frekventovanou už jen tím, že tudy vede cyklistická stezka. Jarem počínaje, kdy s prvním sluníčkem vyráží cykloturisté a podzimem konče, kdy se zde schází milovníci burčáku, navštíví Strachotín a ulici Sklepní nespočet turistů.

Vinaři

Hledejte vinaře a služby s certifikátem vinařské turistiky nebo označením Vína originální certifikace (VOC)!