BLATNIČKA


Adresa:              Blatnička č.163, 696 71  Blatnička
Starosta:            Jarmila Hrušková
Telefon:             +420 518 331 522
E-mail:               podatelna@obecblatnicka.cz​
Web:                  www.obecblatnicka.cz

První dochovaná zmínka o Blatničce pochází z roku 1362. Tradice vinařství zde započala již v 16. století.
V roce 1763 bylo v Blatničce 6 ha vinic v oblasti Novosády. Pod Novosády je postaveno 22 vinařských bůd, ze kterých se do dnešních dnů dochovala pouze jediná.

V roce 1910 se obhospodařuje již jen 5 h vinic, které tvořily v té době necelé 1% orné půdy. Blatnička navzdory tomu pokračuje ve vinařské tradici dodnes.  V roce 1992 zde byla dokonce založena Vinařská společnost, s.r.o.. Tato organizace hospodaří na 120 ha orné půdy a k tomu obhospodařuje asi 20 ha vinic.
V současnosti žije v Blatničce kolem 450 obyvatel.