BLATNIČKA

 

Historické pamětihodnosti

Kaplička
Nejstaší dochovalou stavbou v Blatničce je v západní části obce kaplička u honu Zákapličí. Stranou za vesnicí opatrovaná a někdy i zapomínaná stavba však je o hodně starší a má větší význam, než se nám může na první pohled zdát. Současná stavba byla postavena na žádost místních občanů na místě staré kapličky v 2. pol. 19 stol. .

Přírodní památky

Přírodní památka Miliovy louky
Pro milovníky přírody k navštívení doporučujeme chráněné území stepní louky s teplomilnými druhy rostlin, především s kriticky ohroženým hadincem červeným, který zde roste na jedné z posledních lokalit v Česku.

Přírodní rezervace Kobylí hlava
Teplomilná doubrava a především zbytek původních kavylových stepních luk je dnes chráněným územím, které stojí za obdiv.

 

Vinařské stezky

Obec leží na trase Strážnická.