LIPOV

Poddanské městečko s významnou vinařskou tradicí


Adresa:              Lipov 182, 696 72 Lipov
Starosta:            Miloslav Jagoš
Telefon:             +420 518 338 201
E-mail:               starosta@obeclipov.cz​
Web:                  www.obeclipov.cz​

Dochovaná písemná historie Lipova počíná  ve 14. století. Lipovské víno a jeho věhlas se především rozvinuli v 18. století, kdy více než desetinu katastru zaujímaly vinice. Vinařství, které už v předchozích staletích tvořilo významnou součást hospodaření, získalo oficiální ocenění, když v roce 1795 byly pro Lipov zhotoveny nové horenské knihy. Věhlas lipovského vinohradnictví dokazuje i skutečnost, že držiteli vinohradů na lipovském katastru byli mnozí významní občané z jiných obcí a měst.

V 80. letech 19. století zásluhou Michala Kotáska došlo k jistému rozkvětu ovocnářství. Přes pozoruhodný impuls Michala Kotáska se ovocnářství nikdy velkoryse nerozvinulo a nenahradilo vinařství, když révokaz na přelomu století téměř zničil vinohrady. Tradice pěstování vinné révy se zde nazdory révokazu udržela dodnes.