MILOTICE

Historické pamětihodnosti

Státní zámek Milotice
Atraktivní renesanční zámek se zámeckým zahradnictvím, dvěmi oranžeriemi, francouzskou zahradou nabízí pozoruhodnou podívanou, stejně jako prohlídka zámecké konírny s expozicí krojů. Vznik Milotického zámku můžeme datovat mezi léta 1586 - 1596, kdy byl majitelem panství Bernard Ludvík Tovar z Enczesfeldu.

Přírodní památky

Písečný rybník
Přírodní rezervaci tvoří mozaikovitě členěná soustava rybníku s několika ostrůvky, přilehlými mokřady, slatinnými loukami a okolními lesními porosty. Rezervace je významnou lokalitou hostící vzácnou farmu a floru.

Přírodní rezervace Horky
Rezervace se nachází asi 2 km jihozápadně od obce Milotice na úbočí kopce Náklo. Území se rozkládá na svazích různého sklonu. Jedná se o jeden z posledních zbytků stepí na Jižní Moravě. V takto zajímavém území se vyskytuje celá řada vzácných, ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů.
 

Vinařské stezky