ŠARDICE

Perla vinařství na Mutěnické stezce


Adresa:          Šardice 601, 696 13 Šardice 
Starostka:      Blažena Gáliová 
Telefon:          +420 518 624 525
E-mail:           ou.sardice@sardice.cz 
Web:              www.sardice.cz 

Šardice se nacházejí nedaleko od Kyjova, v malebném kraji Moravského Slovácka, kraji zpěvu, vína, folklóru a dobrých lidí. Jsou obcí s dlouhou tradicí. První písemná zmínka o Šardicích je z r. 1286. Původně spadali pod brněnský augustiniánský řád (opatství při bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně). Ti výrazně přispěli k rozvoji vinařství v obci. Přestavbou staré sýpky v letech 1740–1742 vznikla „Rezidence“. V tomto reprezentačním sídle pobýval i opat augustiniánského řádu Johann Gregor Mendel, který zde prováděl své genetické pokusy. Na historii se snaží navázat Mednelův vinařský spolek, který se svými aktivitami snaží podporovat cestovní ruch a kulturu v kontextu produkce vína.

Šardice jsou velmi zajímavou lokalitu z hlediska folklorního, protože v této obci dochází ke střetávání klasického kyjovského Dolňácka (se specificky tmavým krojem) s oblastí Podluží (červené nohavice, bohatě vyšívaný kroj), což výrazným způsobem ovlivňuje jak oblékání, tak hudbu, písně i tance tohoto regionu. Okolí obce tvoří převážně zemědělská krajina se stopami po intenzivním dolování lignitu v průběhu 19. a 20. století. Těžba lignitu byla ukončena v r. 1993.