VRACOV


Kulturní a vinařské akce

Tradiční Josefská výstava vín

Košt, který je pro milovníky vína připravován už od konce druhé světové války, je jedním z nejstarších. Nabízí stejným dílem dobré víno, zábavu a také pohoštění. Je pro vás připraveno kolem 500 vzorků místních vinařů a vinařů z okolí. Zahájení ve 13.00 hod. Od 18 hod. zábava.
Termín: 22. února 2014
Místo: hala Sokolovny
Kontakt: Zahrádkářská organizace Vracov, tel.: +420 603 905 335, zahradkarvracov@tiscali.cz

 

Vracovské hody

Vracovské hody jsou největší hody v celé České republice. Tradičně se jich zúčastňuje okolo 400 krojovaných.
Termín: 18.-19. října 2014
Místo: město
Kontakt: vracovská chasa a město Vracov, www.mestovracov.cz

 

Matrinské svěcení vín

Tradiční svatomartinské svěcení vín. Přijďte ochutnat nová, mladá a svěží vína. 
Termín: 16. listopadu 2014
Místo: město
Kontakt: vracovská chasa a město Vracov, www.mestovracov.cz