ŠAKVICE


Kulturní a vinařské akce

Bohatý společenský život v Šakvicích obhajuje právo na titul Vesnice roku. Každoročně v lednu se v Šakvicích koná Krojový ples. Jako na hody, tak i zde můžeme vidět plno místních i přespolních v lidových krojích. Již několik let hraje vždy jedna ze šakvických dechových kapel. Koncem února místní soubor FS Hanýsek tradičně pořádá tzv. Vostatky. Celodenní kulturní program je večer zakončen zábavou a pochováním basy. Každou velikonoční neděli zde svaz zahrádkářu organizuje Košt vín, kde jsou hodnoceny vzorky vín našich spoluobčanů i vystavovatelů z okolních vesnic.

Z důrky do důrky
Spolek místních mladých nadšensů organizuje v červnu šakvické otevřené sklepy s názvem Z ďůrky do ďůrky. Místní sklepy jsou velmi malých rozměrů, proto se jim říká důrky. Již sama velikost sklepů napovídá o komorní atmosféře akce. Všichni příchozí mají možnost podívat se přímo do sklípků, popovídat s místními malovinaři a nasát nezapomenutelnou atmosféru Šakvických otevřených sklepů. Počet zapojených otevřených ďůrek je vždy přes deset.

Krojové hody
Šakvické tradiční krojované hody jsou vyvrcholením místní kultury. Konají se vždy třetí červencový víkend. O bohatý kulturní zážitek se vždy postarají šakvičtí stárci a stárky. Vše začíná již v pátek tradičním stavěním máje, kde stárkům pomáhá mnoho místních i přespolních a dokonce i spousta okolo jedoucích cyklistů. Pro zdatné pomocníky mají starci vždy nachystané malé občerstvení a to v podobě vína a domácích koláčků. Večer je na sóle nachystaná předhodová diskotéka s místním DJ.  V sobotu ráno se stárci, stárky a kapela sejdou před místní hospodou. Odtud se začínají „vyhrávky“ neboli zvaní na hody. Večer pak na zábavě hraje k tanci i poslechu jedna z místních kapel. Po náročné sobotě přichází ještě náročnější neděle. Ráno se stárci sejdou v kostele sv. Barbory, kde místní farář slouží mši svatou. Po svátečním nedělním obědě se opět všichni sejdou na sóle, kde stárci zatančí tradiční „zavádku“. Vrcholem hodového veselí je nedělní zábava s mnoha zajímavými sóly a ještě zajímavějším půlnočním překvapením.

Důrkobraní
Šakvické důrkobraní probíhá na konci září a připomíná letní akci Z důrky do důrky. V podzimní termín Vás však místní otevřené důrky lákají především na vynikající domácí burčák nebo dokonce před Vašima očima čerstvě vylisovanou štávu přímo od vinaře. V závěru večera se můžete těšit na Burčákovou zábavu pořádanou v místní sokolovně.

Košt mladých vín a domácích pomazánek
Předvánoční atmosféra listopadového Koštu mladých vín je spojena s představením mladých vín, chutných domácích pomazánek, cimbálovou muzikou a malým řemeslným jarmarkem.

První adventní neděli se tradičně koná zpívání pod vánočním stromem v rámci akce Svěcení vánočního stromu. Žáci ZŠ a MŠ se připravují bohatý kulturní program. Nechybí tradiční občerstvení pro děti - perníčky a horký čaj, pro dospělé svařák. Každým rokem se v obecním kulturním sále v procinci taktéž koná vánoční koncert DH Tůfaranky, DH Sokolky a FS Hanýsek. V místním kostele pak hudební repertoár zajistí skupina Srdce.