STAROVICE

 
Adresa: Starovice 180, 693 01 Hustopeče
Starosta: Antonín Kadlec
Telefon: +420 519 412 494, +420 602 776 110
E-mail: starosta@starovice.cz
Web: www.starovice.cz


Historie obce Starovice sahá až do roku 1322. V tomto roce byla také nalezena první zmínka v souvislosti s Eliškou Rejčkou, která byla vdaná za krále Václava II., později za Rudolfa Habsburského. Nicméně poté, co oba králové zemřeli, se Eliška Rejčka spolu s Jindřichem z Lipé usídlila v Brně. Velmi dobře hospodařila a mohla přikoupit další města a osady, a také půjčit peníze, v té době současnému králi, Janu Lucemburskému. Starovice byly spolu se Starovičkami, Měnínem a Hustopečemi vlastněny na třetiny. Od tří majitelů, včetně Jana Lucemburského, Eliška Rejčka postupně tyto třetiny, v letech 1321 a 1322, odkoupila. Starovice se staly majetkem královny vdovy, která je v roce 1323 darovala klášteru na Starém Brně. Díky zrušení “Trojí povinnosti” Janem Lucemburským, nemuseli obyvatelé Starovic stavět královské cesty a hrady.  Byli osvobozeni od roboty, hlídek, válečných tažení a také od daní. Starovice byly majetkem kláštera až do roku 1598 a podílely se na prosperitě a kulturním dědictví.

Významným mezníkem obce se stalo vyhlášení první světové války, v létě 1914. Z vesnice museli narukovat všichni muži do 42 let. Kronikáři popisují vesnici, jako vymřelou. Byl nedostatek kamenného uhlí, k zeměbrancům byli narukováni také řezník a dva krejčí. Starovice musely odevzdat pět vagonů potravin přijíždějícím vojákům. Na podzim doku 1914 přicházejí do Starovic první uprchlíci z Haliče a Polska, což způsobilo v obci velký rozruch. Z fronty se vrátil místní 34 letý vinař z důvodu zdravotních problémů. Obec byla zachvácena panikou z možné nákazy cholerou. V tuto dobu byla na obec uvalena karanténa, avšak obávaná nemoc naštěstí Starovice nezasáhla. V roce 1915 se uprchlíci vraceli ze Starovic domů. Válka nikdy přímo nezasáhla samotnou obec. Celkem 33 obyvatel Starovic se domů nikdy z války nevrátilo.
V současné době žije v obci 851 osob.