Ubytování a stravování ve Starovicích

Ubytování

Penzion Kazi, Starovice 344, 693 01 Starovice, tel.: +420 602 515 445, +420 602 731 100, +420 519 411 423, penzion@penzion-kazi.com, www.penzion-kazi.com
Sklep Starovice, Starovice, 693 01 Starovice, tel.: +420 731 607 220, +420 731 607 221, info@penzion-hustopece.czwww.penzion-hustopece.cz/ubytovani-sklep-starovice
Penzion Starovice, Starovice 271, 693 01 Starovice, tel.: +420 731 607 224, +420 731 607 223, penzionstarovice@seznam.cz, www.penzionstarovice.cz

Stravování

Školní jídelna Starovice, Fialová Dagmar, veřejné stravování v pracovní dny od 6:00 – 14:30 hod., tel.: +420 727 814 462, jídelna@starovice.cz
Hostinec Sokolovna, Rybníkář Kamil, tel.: +420 731 607 223

Doprava

Obec Starovice je zapojena do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, vhodné spojení lze vyhledat na webu IDS JMK nebo IDOS.