HNANICE

 

Kulturní a vinařské akce

Ani obec Hnanice neopomíná tradiční slavnosti. Prostranství před Kostelem sv. Wolfganga je ideálním místem pro různá setkání, například pro stavení či kácení máje, pořádání dětského dne, Babských hodů, Dne otevřených sklepů anebo Krojované hody.