Turistické zajímavosti v Horních Dunajovicích

Dunajovice mají mnoho památek a zajímavostí, které stojí za navštívení. První z nich jsou Boží muka, což je drobná sakrální architektura, která je osazena v ploché zemědělské krajině. Vznik Božích muk se datuje v roce 1795.

Ve středu obce stojí Vodní tvrz, která byla v 19. století přestavěna na sýpku, avšak dříve ji obklopovaly valy naplnitelné vodou. Výstavná tvrz Vladyků měla přibližně čtvercový půdorys o stranách cca 36 x 40 metrů s hradbou, která měla přibližně mocnost 2 metry. Pro zmíněné hospodářské účely fungovalo panské sídlo až do roku 1948. V tomto roce byl klášterní velkostatek zestátněn. Od roku 1920 se používala část areálu ke společenským účelům, v roce 1928 zde bylo zřízeno kino. Po zestátnění se postupně přestal velkostatek využívat, a tak od roku 1971 na něm ustala jakákoli údržba. V roce 1991 obec nechala opravit branskou budovu, krovy a vyměnit střešní krytinu.

V roce 1540 byl vybudován Kostel nejsvětější trojice Jindřichem Březnickým z Náchoda. V období Třicetileté války byl značně poničen, ale později prošel rekonstrukcí. K restaurování došlo v roce 1783, a to řádem Premonstrátů ze Strahova, nákladem přes 645 zlatých. Pod kostelem je umístěna hrobka. Věž, která je 26 metrů vysoká, byla už v letech restaurování nakloněná. Za její nestabilitu zřejmě můžou podzemní chodby, které měly vést až do Žerotic a také směrem na Mikulovice. Věž má největší výchylku od svislice na 1 metr v České republice.

Mezi další zajímavosti v obci, patří Domčická kaple, Domčický rybník, přírodní památka Pod Šibeničním kopcem, vinařská památka Kládový lis a v neposlední řadě sem patří také vinařská architektura, a to Sklepní ulička.